Vložkování komínů pro spotřebiče na pevná (tuhá) a kapalná paliva, pro krby, kamna, kotle na dřevo, uhlí, dřevoplyn, biomasu atd.:

Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 73 4201:2010 vložkují kyselinovzdornými nerezovými pevnými vložkami tř. 1.4404 o tl. 0,8 mm.

Dopojení kouřovodů provádíme také z nerezi stejné kvality. Pokud se jedná o spotřebiče s tlakovými hořáky, jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín je doplněn o vzduchový průduch atd. Tento typ vložkování je již o něco komplikovanější.

Samotné vložkování trvá 1/2 - 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů. Celý proces tedy trvá 1 - 2 dny, ovšem vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení i toto vložkování provádíme v co nejkratší době a tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení komfortu uživatele.

 

Orientační ceny za vložkování komínů pro rodinné domy:

Vložkování komínu pro spotřebič na plynná paliva: 2.000 - 2.500 Kč/m

Vložkování komínu pro spotřebič na pevná (tuhá) paliva: 3.000 - 3.500 Kč/m

Vložkování komínu pro spotřebič na pevná (tuhá) paliva včetně frézování zděného komínu z plných pálených cihel: 4.000 - 4.500 Kč/m

Vložkování komínu pro spotřebič na pevná (tuhá) paliva včetně frézování zděného komínu s azbestocementovými (osinkocementovými) nebo keramickými (šamotovými) rourami: 6.000 - 6.500 Kč/m


Ceny jsou včetně DPH v rozmezí dle průměru a délky vložkování komínu a vzdálenosti zakázky.


Před každým vložkováním komínu Vás navštíví náš technik, který pečlivě prohlédne Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky.


Pro domluvení konzultace, osobní prohlídky a bližší informace nás neváhejte kontaktovat!