Zajišťujeme veškeré kominické práce dle zákona č. 320/2015:

  • Čištění spalinových cest
  • Kontrola spalinových cest
  • Revize spalinových cest
  • Výpočet spalinových cest
  • Prohlídka spalinových cest kamerou

V případě provádění kominických prací je potřeba mít zajištěn bezpečný přístup k:

  • komínu nad střechou (v případě čištění a/nebo kontroly ústím komínu)
  • kontrolním, vymetacím, vybíracím, čistícím a měřícím otvorům
  • komínovým dvířkám
  • sopouchu
  • kouřovodu

Ceník kominických prací pro soukromé osoby:

Čištění a kontrola spalinové cesty: 800 Kč/ks, od 2 ks 550 Kč/ks

Kontrola spalinové cesty: 700 Kč/ks, od 2 ks 500 Kč/ks

Čištění spalinové cesty: 700 Kč/ks, od 2 ks 500 Kč/ks

Revize spalinové cesty včetně výpočtu: 3.500 Kč/ks, od 2 ks 2.500 Kč/ks

Revize spalinové cesty bez výpočtu: 2.500 Kč/ks, od 2 ks 2.000 Kč/ks

Výpočet spalinové cesty: 2.000 Kč/ks, od 2 ks 1.500 Kč/ks

 

Ceny jsou včetně DPH za 1 spalinovou cestu od spotřebiče na všechny druhy paliv o jmenovitém výkonu do 50 kW.

Pro všechny naše stálé zákazníky hlídání lhůt čištění a kontrol spalinové cesty v ceně!

 

Ceník kominických prací pro bytové domy a právnické osoby:

Čištění a kontrola spalinové cesty: 800 Kč/ks, od 2 ks 600 Kč/ks

Kontrola spalinové cesty: 700 Kč/ks, od 2 ks 500 Kč/ks

Čištění spalinové cesty: 700 Kč/ks, od 2 ks 500 Kč/ks

Revize spalinové cesty včetně výpočtu: 3.500 Kč/ks, od 2 ks 2.500 Kč/ks

Revize spalinové cesty bez výpočtu: 2.500 Kč/ks, od 2 ks 2.000 Kč/ks

Výpočet spalinové cesty: 2.000 Kč/ks, od 2 ks 1.500 Kč/ks

 

Ceny jsou včetně DPH za 1 spalinovou cestu od spotřebiče na všechny druhy paliv o jmenovitém výkonu do 50 kW.

Pro všechny naše stálé smluvní zákazníky hlídání lhůt čištění a kontrol spalinové cesty v ceně!

 

Poučení o postupu při zjištění nedostatků při čištění nebo kontrole spalinové cesty:

Rádi bychom Vás informovali o některých nových povinnostech, které nám od 01.01.2016 ukládá zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty:

 

§ 46 Postup při zjištění nedostatků:

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

§ 76a:

(2) Oprávněné osobě nebo reviznímu technikovi spalinových cest, který v rozporu s § 46 neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

Pro domluvení termínu a bližší informace nás neváhejte kontaktovat!