Vložkování komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů. Např. při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media, např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávajícím komínem, např. špatný tah komínu, unikání spalin z komínu, zavlhávání komínu, atd.

Vložkování provádíme kyselinovzdornými nerezovými pevnými či ohebnými vložkami, ke kterým jsou speciální komponenty. Pro dopojení na kotel jsou různé typy kouřovodů pevných i atypických pro dosažení ideálního vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Veškerý tento materiál má všechny potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 73 4201:2010.

Vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem:

Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 73 4201:2010 vložkují kyselinovzdornými nerezovými pevnými vložkami tř. 1.4301 o tl. 0,5 mm či nerezovými ohebnými vložkami tř. 1.4301 o tl. 0,3 mm.

Dopojení kouřovodů provádíme také z nerezi stejné kvality.

Vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení tyto práce v 99% probíhají bez problémů a narušení komfortu uživatele. Doba celé kompletní realizace je 4 - 6 hodin. Zbývající 1%, kdy je komín např. zasypán nebo je v něm nějaká překážka, je i tak v převážné většině případů kompletně dokončena ve stejný den.

Před každým vložkováním komínu Vás navštíví náš technik, který pečlivě prohlédne Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky.

 

Pro domluvení konzultace, osobní prohlídky a bližší informace nás neváhejte kontaktovat!