Přeprava a dodání zboží

  1. Termín dodání zboží sděluje prodávající kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou. Dodací lhůta je 2 až 45 pracovních dnů od přijetí objednávky, dle typu zboží. V případě, že požadované zboží není momentálně skladem ani u dodavatele prodávajícího, bude prodávající neprodleně o tomto informovat kupujícího a domluví se s kupujícím případně na jiném termínu dodání zboží.
  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít a zkontrolovat (množství, druh, jakost, stav palet apod.) zboží při dodání a potvrdit převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.